CWC Fishing Team: Blog

Monday, December 13, 2010

Karpfiske i Frankrike

Jag har varit två veckor i södra Frankrike (Rainbow lake) och fått ett nytt person bästa på 25,8kg. Totalt fick jag nio karpar och den näst största vägde 19,9 kg. Alla fångades med Owner C7 i storlek 2 och Strike Wire 0.32

/ Mikael Sandström - CWC Fishing Team

No comments: