CWC Fishing Team: Blog

Saturday, August 27, 2011

Mera gös!

Harald Blomqvist med fin fångst. Drillad på ett BFT Walker Vertical spö. Foto Björn Blomqvist.

No comments: