CWC Fishing Team: Blog

Monday, September 26, 2011

Daniel Petersson krokar vid båtkanten

Daniel Petersson krokar vid båtkanten. En stark 40:a har slukat en sakta inspunnen Jr Cowgirl.

CWC Fishing Team

No comments: