CWC Fishing Team: Blog

Wednesday, October 26, 2011

Abborre som bonus

Vi får flera Abborrar på våra Shaker 6:or som bonus. Här en vacker fisk som nöp jiggen på ca 10 meter.

Trumman, CWC Fishing Team

No comments: