CWC Fishing Team: Blog

Thursday, January 19, 2012

Grymt gösfiske! 
Bra start på gösfisket för Koen & Kris. Dom krokade flertalet gösar mellan 55-80 cm. Fiskarna lurades på Shaker 5" och drillades hem med BFT Vertical Extreme. Bättre start på fiskeåret 2012
kunnde vi inte ha fått. Koen & Kris - Strike Pro Belgium

No comments: