CWC Fishing Team: Blog

Friday, January 11, 2013

CWC förstärker sitt Team!Albin Sharghi har ett stort intresse för predatorfiske och har jobbat i sportfiskebutik sedan 2007 då han examinerade från Sportfiskeakademin i Forshaga.
Albin har goda kunskaper inom alla fiskemetoder. Under senaste åren har hans focus legat på gösfiske. Med ett stort kunnande i predatorfiske och även elektronik kommer han att bli en värdefull medarbetare både i försäljning och produktdesign på CWC.
"Det ska bli spännande med nya utmaningar. Att få vara med att påverka slutprodukten jag sedan ska sälja kommer att kännas kanon eftersom jag under mina år i branschen alltid strävat efter att slutkunden ska ha de bästa möjliga prylarna för ett lyckat fiske!"
Catch With Care AB hälsar Albin Sharghi, välkommen till Teamet.

1 comment:

Fredde Bolin said...

Välkommen albin, jag ska visa dig vägen..