CWC Fishing Team: Blog

Wednesday, August 24, 2016

Mera flundra


Bengt Gunnarsson med en riktigt fin bit på 150cm. Eller som han utrycker det själv. "Hur svårt kan det vara?"

No comments: