CWC Fishing Team: Blog

Wednesday, March 21, 2012

Fet torsk!

Rapport från Nordic Sea Angling. Ulf "Oxen" Hugsén med 27 kilos torsk. Drillades på BFT Sea Jigging 450 gr, BFT Black Thunder V10 och Strike Wire Multicolor. Vi fiskade på ca 70 meter men det small på 30m.

Mvh Ulf Hugsén - CWC Fishing Team

No comments: