CWC Fishing Team: Blog

Tuesday, March 19, 2013

Söröya, stortorskens rike !

Dagarna går fort och fisket är slut för den här gången. Vi tackar Nordic Sea Angling och Ralf på Sörvaer Gjestehus. Ulf Hugsén du är en klippa. Vi kommer tillbaka.

Hälsningar Jocke, Bengt och Trumman

No comments: