CWC Fishing Team: Blog

Friday, September 21, 2012

30 cm lågt vatten !

Sjösättning i West Battle lake. Lågt vatten kräver hårt arbete vid rampen. Berget var arbetsledare

Hälsningar Trumman

1 comment:

Fredde said...

Berget pekar o säger: Där trumman ,,där ligger mitt beteslås,,