CWC Fishing Team: Blog

Saturday, September 22, 2012

Ruggit fet !

Jimmy med en ruggit fet och stark muskie. 

No comments: