CWC Fishing Team: Blog

Friday, September 28, 2012

Ett riktigt slackhugg !

Fick ett riktigt slackhugg! Buster Jerken satt som ett munspel.

Michel Bergander, CWC Fishing Team

No comments: