CWC Fishing Team: Blog

Wednesday, September 19, 2012

Klockren figure-8 av The Muscleman !

Klockren figure-8 gav The Muscleman en muskie på 44 inch. Fisken högg en Supermodel spinnare.

No comments: